top of page
Search
  • Writer's pictureDong Hoang

Phân tích dữ liệu với Power BI

Updated: Oct 23, 2020

Microsoft Business Intelligence hoặc Power BI là bộ công cụ phân tích kinh doanh để phân tích dữ liệu và chia sẻ hiểu biết. Giám sát doanh nghiệp của bạn và nhận câu trả lời nhanh chóng với bảng điều khiển phong phú có sẵn trên mọi thiết bị. Lĩnh vực phân tích dữ liệu đang phát triển theo cấp số nhân!


Phân tích ở quy mô từ cá nhân đến doanh nghiệp

Giảm chi phí gia tăng, độ phức tạp và rủi ro bảo mật của nhiều giải pháp với nền tảng phân tích quy mô từ các cá nhân đến toàn bộ tổ chức.


Sử dụng công cụ thông minh mang lại kết quả mạnh mẽ

Tìm và chia sẻ những hiểu biết có ý nghĩa với hàng trăm trực quan hóa dữ liệu, khả năng AI tích hợp, tích hợp Excel chặt chẽ và các trình kết nối dữ liệu tùy chỉnh và dựng sẵn.Giúp bảo vệ dữ liệu của bạn

Có được khả năng phân loại độ nhạy và ngăn ngừa mất dữ liệu hàng đầu để giúp giữ an toàn cho dữ liệu của bạn và tuân thủ ngay cả khi trích xuất.


25 views0 comments

Commentaires


bottom of page