top of page

Về chúng tôi

Sunteam là công ty dẫn đầu thị trường về phần mềmdịch vụ để cải thiện quy trình kinh doanh và quản lý tuân thủ quy trình kinh doanh trên toàn doanh nghiệp, cung cấp bộ ứng dụng toàn diện nhất để trao quyền cho các tổ chức nhằm tăng hiệu quả kinh doanh ở mọi cấp độ và tối đa hóa các chương trình quản trị doanh nghiệp và tuân thủ theo quy định của ngành.

Các giải pháp Sunteam được sử dụng bởi các tập đoàn hàng đầu trong tất cả các ngành công nghiệp, bao gồm khách sạn, bán lẻ, thực phẩm và đồ uống, dầu khí, công nghệ cao và CNTT, dịch vụ tài chính, vận tải và hậu cần, và chăm sóc sức khỏe.

Sunteam, cùng với mạng lưới đối tác quốc tế rộng lớn, cung cấp dịch vụ lưu trữ, triển khai, hỗ trợ sau bán hàng và xác thực cho tất cả các giải pháp để đảm bảo khách hàng nhận được giá trị tối đa từ các khoản đầu tư của họ.

bottom of page