top of page

INFOR FINANCIAL MANAGEMENT

Tài liệu giải pháp

Business Intelligence cho thương mại điện tử

Thành công trong bán lẻ trực tuyến là nhờ sử dụng thông minh kinh doanh thương mại điện tử. Đây là cách để bắt đầu.

Tài liệu phần mềm

INFOR SUNSYSTEM
BUSINESS CENTRAL
INFOR d/EPM
POWER BI
bottom of page