top of page

MICROSOFT ENTERPRISE RESOURCES PLANNING

Dynamic NAV

Business Central

Dynamic 365

Microsoft Dynamics NAV là một ứng dụng lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (Một ERP) của Microsoft . Sản phẩm này là một phần của gia đình Microsoft Dynamics và nhằm hỗ trợ tài chính , sản xuất , quản lý quan hệ khách hàng , chuỗi cung ứng , phân tíchthương mại điện tử cho các công ty vừa và nhỏ và các công ty con địa phương của các tập đoàn quốc tế lớn.

Tổng quan

Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365BC) là một hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) của Microsoft . Sản phẩm này là một phần của gia đình Microsoft Dynamics và là sản phẩm kế thừa của Microsoft Dynamics NAV , Microsoft Dynamics GPMicrosoft Dynamics SL .

Tổng quan
Tổng quan

Dynamics 365 là dòng sản phẩm lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) được Microsoft công bố vào tháng 7 năm 2016 và phát hành chung vào ngày 1 tháng 11 năm 2016, như một phần của dòng sản phẩm Microsoft Dynamics . Dynamics 365 được bán thành hai phiên bản, Phiên bản doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME hoặc SMB) và Phiên bản doanh nghiệp cho các tổ chức vừa và lớn.

bottom of page