top of page

Cơ hội nghề nghiệp

Chúng tôi luôn quan tâm đến việc nghe ý kiến ​​từ các ứng viên có kinh nghiệm triển khai hệ thống trong các lĩnh vực tài chính, bán hàng, mua sắm, hậu cần, sản xuất, quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

Làm việc cho Sunteam

Chúng tôi làm rất nhiều thứ để đảm bảo rằng Sunteam là một nơi tuyệt vời để làm việc.

bottom of page